Cáp kết nối DVI – Adder Dual Link DVI Cable

Giá bán: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Dual Link DVI Cable.
Chuẩn kết nối từ C–DM/DM–6 DVI–D (đầu đực) chuyển sáng DVI–D (đầu đực) ; cáp dài 6 inch (1.80m)