Micro cần dài DCN-MICL

Giá bán: Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    – Cần micro chuyên dụng dùng để gắn vào các hộp đại biểu, chủ tọa và bàn phiên dịch 32 kênh
    – Đèn màu đỏ và màu xanh. Màu đỏ chị thị micro đang nói chuyện, màu xanh ở chế độ chờ phát biểu.
    – Kích thước: Cần micro dài 480mm.
    – Trọng lượng: 115 g