Phần mềm biểu quyết và quản lý micro DCN‑SWSMV

Giá bán: Liên hệ

–  Điều khiển biểu quyết với kết quả riêng biệt

–  Mô phỏng và quản lý hệ thống micro

–  Kết quả biểu quyết được hiển thị bằng Power Point với thời gian thực

–  Màn hình hiển thị nhiều ngôn ngữ