Thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh Extron SMP 351

Giá bán: Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

Thiết bị ghi âm thanh/ hình ảnh H.264 Streaming Media Processor,80 GB SSD
Number/signal type  3 HDMI digital video (HDCP compliant), 1 component video (Y, R-Y, B-Y; interlaced, progressive, HD), or composite video
Optional: 1 SDI, HD-SDI, or 3G-SDI digital component video
Video output
SMP 351, SMP 351 3G-SDI  2 H.264/AVC digital video over Ethernet; 1 HDMI digital video (HDCP compliant)
Models with LinkLicense  3 H.264/AVC digital video over Ethernet: 1 HDMI digital video (HDCP compliant)
Connectors  1 female RJ-45 (streaming); 1 female HDMI type A