Server Videowall là gì?

Server Videowall Datapath

Server Videowall có thể được coi như là trái tim của một hệ thống Video Wall, nó có nhiệm vụ xử lý và phân phối hình ảnh lên trên 1 hệ thống hiển thị rất lớn – Video Wall.

Server Videowall  sẽ điều khiển các tín hiệu hình ảnh: tín hiệu từ các PC, Server, Video, Camera, Các thiết bị xuất hình ảnh khác sẽ được hiển thị trên hệ thống Video Wall như thế nào. Tín hiệu nào được hiển thị, hiển thị tại khu vực nào trên hệ thống hiển thị rất lớn của hệ thống Video Wall, hiện nay với nhiều loại Server Videowall  hiện đại như thiết bị Server Videowall của Datapath còn có thể đặt lịch hiển thị, lưu giữ các kịch bản hiển thị, tạo ra các layout hiển thị hay điều khiển một lúc nhiều hệ thống Video Wall giúp đáp ứng việc điều khiển hiển thị cho hệ thống Video Wall trở nên linh hoạt và dễ dàng.

Trong mô hình của một hệ thống Video Wall, Server Videowall được đặt tại vị trí trung gian giữ màn hình hiển thị và các tín hiệu hình ảnh đầu vào.

Với sự phát triển của công nghệ các thiết bị Server Videowall  hiện nay còn có thể lấy dữ liệu hình ảnh từ các luồng IP stream, hình ảnh trực tiếp từ các website thay vì phải dùng các máy trạm để cung cấp hình ảnh hiển thị.

Công ty cổ phần đầu tư HCOM hiện tại là đơn vị duy nhất được Datapath ủy quyền phân phối và hỗ trợ dịch vụ các sản phẩm của Datapath tại Việt Nam. Chúng tôi bao gồm các kỹ sư đã được Datapath chuyển giao công nghệ về sản phẩm của Datapath, các sản phẩm Datapath hiện tại được chúng tôi phân phối tại Việt Nam là các sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc và được bảo hành hỗ trợ dịch vụ đúng theo tiêu chuẩn của Datapath.

Tin Liên Quan