VideoWall Controller DATAPATH VSN 1182 cho TTĐH Tại Hà Nội 27/07/2020

Hệ thống bao gồm các thành phần sau:

– BỘ ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH 44 NGUỒN TÍN HIỆU VÀO, 12 NGUỒN RA,IP CARD, ENCODE, DECODE

– ĐIỀU KHIỂN 36 TẤM MÀN HÌNH GHÉP VIDEO WALL, 12 TIVI NHỎ XUNG QUANH;

– HOẠT ĐỘNG 24/7 VỚI PHẦN MỀM MULTI WALL (WALL CONTROL 10 PRO);

– HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG ĐIỀU HÀNH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ TÍCH HỢP BỞI VNPT TECHNO.

Tin Liên Quan